2.4 Effectieve educatie met LE-Game (Educating effective in the entrepreneurship Lego-game)

2.4 Effectieve educatie met LE-Game (Educating effective in the entrepreneurship Lego-game)

In een publicatie voor USASBE33 heb ik op een rijtje gezet waarom LE-Game effectief is.
Het gebruiken van een simulatie rollenspel als LE-Game (the Entrepreneurship Game) creëert namelijk een pull systeem voor leerprocessen. Waarin het leren gebaseerd is op het activeren van de benodigde competenties om als ondernemer succesvol te zijn. Omdat competenties combinaties zijn van vaardigheden,. kennis, houding en gedrag om succesvol te kunnen zijn in een beroepsomgeving, dient een vraaggestuurd leerproces dus gericht te zijn op het “succesvol zijn”.

Risico ervaren: veilig in spelsimulaties

We hebben aangetoond dat de leerervaringen van de spelsimulaties leiden tot meer inzicht op het gebied van ondernemerschap en groei van persoonlijke ondernemerschapkwaliteiten. Dit vanwege de realistische dynamiek van de simulatie, waardoor elke deelnemer steeds direct geconfronteerd wordt met de gevolgen en beloningen van zijn eigen ondernemend gedrag en handelen.
De opgedane ervaringen van de deelnemers aan LE-Game helpen de mindset naar ondernemerschap te veranderen: een leerproces waarbij in de eerste plaats risico wordt ervaren! Bovendien worden aspecten ervaren die ongebruikelijk zijn in educatie, zoals een flexibele interpretatie van morele aspecten. Tot oneerlijkheid toe! In diverse gevallen wil men om te winnen het spel naar zijn hand wil zetten, en speelt men vals! En dat gebeurt dus ook in de spelsimulaties, net als in de echte wereld.
Eerlijkheid is een term die trouwens, zo blijkt, in geen enkel leerboek over entrepreneurship voorkomt!

Het participatieve leren wordt vergroot door het collectieve leerproces, omdat de rollenspelsimulatie een aantal kleinere subnetwerken schept van deelnemers die interactief met elkaar opereren, waarin ze ervaringen opdoen van wel of niet samenwerken.
De ervaringen in een ondernemende context, waarin mogelijkheden (opportunities) ontstaan en verdwijnen, scheppen dan ook een dynamische omgeving voor het verwerven van ondernemerschapcompetenties.

Kortom: nieuwe onderwijsmethodes zoals de simulaties van LE-Games kunnen vooral gebruikt worden om educatie effectief te laten zijn. Het overbrugt de kloof tussen theorie van ondernemerschap en de praktijk daarvan in de préfase van ondernemerschap. Het toont aan dat je iemand ondernemer kunt maken. Daardoor is het mogelijk om educatie en ondernemerschap te koppelen om een effectief, efficiënt, flexibel and creatief leerproces te realiseren.

Ik stel verder dat het gebruik van dergelijk nieuwe leermethoden ook in het bijzonder nuttig in zich snel ontwikkelende economieën die zich moeten toespitsen op de effectiviteit en efficiency van nieuwe onderwijsprogramma’s op het gebied van ondernemerschap. Liefst zonder dure boeken!
Toch geldt natuurlijk in het algemeen voor elke school die zich richt op ondernemerschapcompetenties, dat de ondernemenderwijs spel simulaties een bruikbare methodiek zijn.

Ondernemenderwijsmethode: met plezier fouten maken om te leren

Wat betreft het leren van “ondernemerschap” is de door mij genoemde “ondernemenderwijs methode” (Edupreneurial Method) van de “business role game simulation” het maken van fouten expliciet toegestaan omdat het een positief element is in het leerproces want fouten maken is nuttig als het gaat om verwerven van ervaring in het ondernemerschap.
Een leerproces waar het maken van fouten als positief wordt aangemerkt, met die fouten zelfs plezier wordt gemaakt, is een kernelement van de ervaringen in de rollenspelsimulatie.

Humor: leren met plezier (emoties & leerprocessen)

Dat plezier maken, humor in het leerproces is trouwens een expliciet aspect, zoals mevr. Helmi Weers die wat concepten las over de ”edupreneurial method” me adviseerde in een mail:

“Stop in de nieuwe lesmethode humor. Humor is de beste manier om aandacht van jonge mensen vast te houden”.

In de leersituaties is “humor” een belangrijk element. De mail van mevr. Helmi Weers maakte me erop attent en maakte me ook ineens bewust van het feit, dat de spelsimulaties NOOIT zonder vrolijkheid en humor gespeeld zijn!! Wel moet die humor authentiek zijn en als vanzelf “ontstaan”. En dat gebeurt voor zover we hebben ervaren, merkwaardig genoeg altijd.

Ook Guus Pijpers34 in zijn verhaal over informatie stelt dat humor veel positieve effecten heeft. Het verstevigt relaties. Het maakt dat we informatie gemakkelijker kunnen onthouden.

Een onverwachte wending doorbreekt namelijk een bepaald verwachtingspatroon en dwingt ons alle voorgaande informatie opnieuw te interpreteren. We herkennen een nieuw perspectief en lachen erom. Degene die de humor veroorzaakt krijgt meteen feedback, goed voor ons brein. Doordat de grap een goed gevoel geeft onthouden we de emotionele context van de uitgewisselde informatie goed en daardoor ook de informatie zelf. Lachen betekent ook veiligheid waarin men deze emoties kan tonen. Lachen is vooral een sociale bezigheid, dat doe je veelal in gezelschap van anderen: vandaar dat dit in de spelsimulatie zo vaak gebeurt: er zijn in de spelsimulatie namelijk voortdurend veel mogelijkheden om de context van een ander –grappige- kant te zien.

Overigens geldt wel de fraaie analyse van Shakespeare inzake humor:

”A jet’s prosperity lies in the ear of him that hears it, never in the tongue of him that makes it”.

Het succes van een mop ligt in het oor van degene die mop hoort en niet in de mond van degene die de mop vertelt. Dat maant tot voorzichtigheid bij het maken van grappen tijdens leerprocessen (wat elke ervaren leraar weet!). Grappen maken gebeurt ook in LE-Games, wel voorbehouden aan de deelnemers. De spelleiding staat op de achtergrond: mensen leren zelf. Met hun grappen en hun plezier. In de spelsimulaties zien we dus vrijwel altijd vrolijke en lachende mensen!

Ondernemend gedrag: gemiddeld 25% meer extrovert

De gedragsstijl van de individuele deelnemers is gekoppeld aan de ondernemerschapvaardigheden. Dat betekent dat om meer ondernemend te zijn, men zijn gedrag wat moet veranderen, iets wat we kunnen meten en hebben kunnen meten via de gedragsstijltesten. Ondernemer zijn heeft een relatie met de vereiste wenselijkheid voor een bepaalde gedragsstijl: bij verkoop is de gedragsstijl meer gericht op kenmerken van “geel” gedrag (extravert, voelen), bij kopen is het kenmerk veel meer “rood” gedrag (extravert, thinking) als karakteristieke kenmerk van de gedragsstijl. Beiden zijn het kenmerken om meer extrovert te gaan opereren. Iets wat we tot nu toe ook steeds hebben kunnen vaststellen door het voor en na de spelsimulaties te meten

Leren door te doen: 75% retention rate

Leren door te doen heeft een 80% retentie waarde35, wat inhoudt dat deze wijze van leren zeer effectief is. Andere studies geven nog hogere scores: empirisch onderzoek over ´leren door te doen´ toont aan dat een mens 90% onthoudt van wat hij/zij doet, 20% van wat hij/zij hoort en slechts 10% van wat hij/zij leest.36

Ondernemerschap onderwijzen is niet hetzelfde als ondernemerschap leren. Een bijzonder effectieve manier van onderwijzen is, zoals reeds aangegeven het meedoen met het rollenspel LE-Game, want onderwijzen en leren zijn 2 verschillende zaken.

Het blijkt dat de beste retentiewaardes bereikt worden door de stof aan anderen uit te leggen.37 Een eenvoudige conclusie is dan dat op scholen de docenten veruit het beste leren! 🙂 !!

Vandaar dat in mijn colleges dit de nieuwste onderwijsmethodiek is, die ik tegenwoordig toe pas: studenten laten leren door hen zaken te laten uitleggen aan collega-studenten.
Een van de studenten zei zelfs treffend: als je ‘domme’ vragen aan anderen uitlegt, leer je het meest.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: