Publicaties

De publicaties tonen de ontwikkeling in de tijd van mijn onderzoek op het gebied van het leren van ondernemerschap en van ondernemend gedrag en op het gebied van ‘een ondernemende manier leren’. Dit laatste hebben we -“the edupreneurial method”- genoemd. Een leermethodiek die heel effectief blijkt te zijn, bijvoorbeeld doordat fouten maken positief gewaardeerd wordt. Fouten zijn in de spelsimulaties namelijk niet zozeer een negatief element maar veelmeer een aanmoediging op het opnieuw te proberen. Goede keuzes worden direct beloond, zoals in LE-Game met de kick van geld verdienen. “Success drives success”, zoals in één van de publicaties is aangetoond.

De laatste publicatie bevestigt het vermoeden dat “entrepreneurs” in hun gedragsstijl gemiddeld genomen fors verschillen van het algemene beeld. Zowel van de onbewust gedragstijl (basis) als de bewuste gedragstijl (respons). Technisch mogelijk gemaakt door de ‘teamscan’ van LE-Network. Ondernemers zijn véél extroverter (+25%), hebben duidelijk de kenmerken van meer rood (dominant) en ook meer geel (invloed), en daarentegen minder blauw (controle) en beduidend minder groen (harmonie). Dat heeft gevolgen als je ondernemerschap wil leren dan wel aanleren:

How to create educational environments that activate entrepreneurial behaviour (ENG)

De kern van deze publicatie is het onderzoek naar positieve emoties tijdens het spel. Is “success drives success” ook aantoonbaar tijdens de spelsimulaties? Omdat we denken dat positieve emoties het leerproces versterken:

LE-GAME the learning entrepreneurship game a solution to optimize entrepreneurial teaching (ENG)

Deze publicatie gaat over de actiepunten-methodiek toegepast in het onderwijs. Elke les wordt hier gezien als een vergadering waarin activiteiten die studenten verrichten worden afgestemd. Een zeer effectieve methode waar ook de prestaties van de studenten –zowel collectief als individueel- inzichtelijk worden. PACT staat voor Program Action points Coordination Tool:

Using meeting techniques in teaching to optimize learning (ENG)

Dit is de eerste publicatie over de methode van referentie creatie die we toepassen in de LA-Games, de talen spelsimulaties. De combinatie van succeservaringen in de spelsimulatie gekoppeld aan ervaringen met alle zintuigen tijdens de spelsessies. De experimenten toonden forse leerervaringen in het Chinees, Hindi en veel minder in het Koreaans:

Reference Creation As An Effective Learning System For Teaching Languages(ENG)

Deze publicatie gaat in op de authentieke omgeving als basis voor effectieve leerprocessen. Het is een voorloper en verklaart –deels- het ontstaan van LE-Game:

The Edupreneurial method an authentic environment as a base for effective education (ENG)

Dit is de allereerste publicatie waar de verandering naar meer extrovert gedrag door het spelen van LE-Game is aangetoond. Door de respons gedragstijl vóór en ná de spelsimulaties te vergelijken van de deelnemers.
In latere publicaties bevestigd, terwijl de meest recente publicatie aantoont dat dit gedrag ook meer ondernemend gedrag is:

The Edupreneurial Pedagogic Method for Learning Entrepreneurship (ENG)

De nieuwe entrepreneurship minor van Stenden, ontwikkeld door drs.Henk Roelofs